Loading color scheme

Hygienická opatření pro návštěvníky a personál muzea platná od 3. 1. 2022

Pro návštěvu prostor muzea platí pravidlo zachování alespoň 1,5m rozestupů, nejde-li o osoby ze společné domácnosti a žáky nebo studenty jedné školy nebo je dozorující osoby.

Návštěvníci muzea jsou povinni:

 1. Použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN95), které brání šíření kapének s výjimkou dětí do 15 let věku, které na těchto místech mohou nosit i jiné ochranné prostředky, kterými jsou zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání síření kapének (rouška). Tento požadavek se netýká dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku.
 2. U vstupu do muzea i u vstupu do jednotlivých expozic a výstav použít dezinfekci.

 Skupinové prohlídky jsou povoleny za těchto podmínek:

 1. Pokud je celkový počet osob ve skupině včetně průvodce 20 osob, je nutné mít pouze respirátory a dodržovat alespoň 1,5m rozestupy. Výjimku z rozestupů mají osoby ze společné domácnosti a žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby.
 2. Splnění podmínek podle níže uvedeného bodu 3 se nevyžaduje u dětí do dovršení 12 let věku a u žáků nebo studentů jedné školy nebo je dozorující osoby.
 3. Pokud je ve skupině více než 20 lidí, před zahájením prohlídky se všechny osoby prostřednictvím mobilní aplikace MZ „čTečka“ prokáží,                                                     že splňují podmínky testování (viz níže), očkování či prodělání COVID:
 • RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nesmí být starší než 72 hodin. Prokázat se tímto typem testu je možné pouze:
 • a) u osob mladších 18 let
 • b) u osob, které se nemohou nechat očkovat ze zdravotních důvodů (pro kontraindikace)
 • c) u osob, které již mají zahájené očkování, ale nemají jej dokončené, resp. u nich ještě neuplynula doba 14 dnů od poslední dávky, nebo
 • doloží národní certifikát o provedeném očkování proti onemocnění covid-19 nebo certifikát o provedeném očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno:
 • a) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
 • b) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu a), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

Organizátor skupinové prohlídky musí před zahájením prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ zkontrolovat splnění podmínek a účastníku, který nesplní podmínky nebo mu vyjde pozitivní výsledek testu, neumožnit účast na skupinové prohlídce.

 Pracovníci muzea a průvodci jsou povinni:

Použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN95), které brání šíření kapének.

EDUKAČNÍ PROGRAM PŘÍBĚH NA NITI A ROŠŤÁCI Z MUZEA LOUTEK
Rádi bychom Vás pozvali na výukové programy Příběh na niti a Lazebnický dvorek do Muzea loutek v Plzni.
 
Příběh na nitiProgramy jsou vhodné pro MŠ i pro 1. a 2. stupeň ZŠ.
Program trvá 60-90 minut, lze ho po domluvě flexibilně upravovat (více informací viz níže).
 
 Rošťáci z Muzea loutek v Plzni 
 
Rezervace:
+420 778 486 644, 378 370 806, jkosova@zcm.cz

 

Zveme Vás na „Svatbu u Broučků“
Hezký den z Muzea loutek v Plzni, ?
 
s radostí Vás zveme na „Svatbu u Broučků“!
Broucci A11
   Dioráma s 57 loutkami, které vytvořil 27letý Jiří Trnka
   podle knižní předlohy Jana Karafiáta v roce 1939 pro Světovou výstavu v New Yorku,
   jsme v konzervačních díln ách ZČM restaurovali a ve spolupráci s rodinou Trnkových
   doplnili o další vzácné loutky z Trnkova raného období. Pro ty nejzvídavější návštěvníky
   jsme pro srovnání připravili i skutečné světlušky ze zoologického oddělení ZČM.
   A protože se i u Broučků nalezl špion, mohli jsme zprovoznit i samoobslužnou
   výtvarnou dílnu Špion u Broučků.
 
   Těšíme se na Vaši návštěvu,
   za Muzeum loutek v Plzni Markéta Formanová ?
   PS: Za pomoc a podporu děkujeme Českobratrské církvi evangelické, rodině Trnkových,
   městu Jimramov, statutárnímu městu Plzeň, Plzeňskému kraji, Fondu kultury ČR,
   Ministerstvu kultury ČR a v dobrém smyslu všehoschopnému týmu. ???
 
 

Příběh na niti a Lazebnický dvorek

Prozkoumejte počátky loutkářství, poznejte české loutkářské osobnosti, vyzkoušejte si jaké je být loutkohercem nebo objevte historii budovy v našich zábavných programech! Vhodné pro dětské i dospělé skupiny, MŠ i ZŠ.

Více informací

Doprovodné výtvarné programy v Loutkářské dílně profesora Skupy

Chcete si vyrobit vlastní loutku, kreativně se vyřádit nebo si prohlídnout dílnu inspirovanou interierém bytu Josefa Skupy? Jste individuální návštěvník nebo školní skupina? Objednajte se na výtvarný program.

Více informací

Dětské narozeninové oslavy v Muzeu loutek

Připravujete narozeninovou oslavu pro kamarády Vašeho potomka? Nabízíme Vám nevšední oslavu v Muzeu loutek se speciálním průvodcem!

Více informací

Expedice na niti netradiční prohlídka muzea

Užijte si prohlídku muzea jako dobrodružnou expedici napříč časem! Vypravte se na ni společně a snadno zvládnete řadu zábavných úkolů.

Více informací