Loading color scheme

VÝSTAVA CÍRKEVNÍ ROK POHLEDEM LOUTEK

Od 21. 5. 2 021 do 31. 10. 2021 můžete navštívit naší loutkovou výstavu
v Muzeum církevního umění ve Františkánské ulici 11 v Plzni. 
Círevní rok pohledem loutek Plakát
   Výstava představuje loutky, které jsou specifickým způsobem spojené
   s liturgickým církevním rokem. Návštěvníci jsou postupně seznámeni
   s hlavními křesťanskými svátky, které se opakují v ročním cyklu
   a také se slavnostmi, které sice nejsou součástí církevních svátků,
   ale řídí se jimi. Skrze loutkářskou tématiku jsou zde prezentovány ty nejznámější,
   a co se týká i spojení s lidovou tradicí, ty nejoblíbenější.
   Můžete se těšit na masopust, vítání jara, Velikonoce nebo Dušičky.
   Součástí výstavy je také tvořivý loutkový koutek, zaměřený pro širokou
   veřejnost a rodiny s dětmi, ve kterém si návštěvníci mohou vyrobit drobné loutky,
   masky nebo vybarvit originální omalovánky loutek. V koutku najdete nejrůznější
   kreativní materiál a na základě jednoduchých obrazových návodů si můžete
   vytvořit vlastní výrobky, které si odnesete s sebou.
   Případně se můžete inspirovat a výrobky si vytvořit doma.